tisdag 12 juni 2012

Nyheter

Nu har alla barnen gåttn hem och skolan står tom. Det blev både tårar och skratt.

Massor av blommor,spralliga barn och så sjöng vi en gammal sommar "hit"
Den blomster tid nu kommer

 (Melodin (F-dur, 2/2) räknas som en svensk folkmelodi (det vill säga dess kompositör är okänd), den är känd från 1693 och används i psalmboken  för psalmerna )

psalm 535 Den blomstertid nu kommer

1695 års psalmbok
1. THen blomstertijd nu kommer
Medh lust och fägring stoor/
Nu nalkas liufwe Sommar/
Tå gräs och örter groor.
Then blida Sool vpwärmer
Alt hwad haar warit dödt;
Tå hon oss skrider närmar/
Blijr thet på nyo födt.

2. The fagra blomsterängiar
Och åkrens ädla sädh/
The grönskand’ örtesängiar
Och alla gröna trädh/
The skola oss påminna
Gudz godhets rikedom:
At wij Gudz nådh besinna/
Som räcker åhret om.

3. Man hörer foglar siunga
Medh mångahanda liudh;
Skal icke tå wår tunga
Lofsäija HErran Gudh?
Min siäl vphög Gudz ähra
Medh lof och glädiesång/
Som frögda wil och nähra
Oss medh wälgierning mång.

4. Tu ädle JEsu Christe/
War glädie-Sool och skijn/
Blif hos oss til wårt sidste;
Vpwärm wårt kalla sinn:
Gif kärleks eld i hierta:
Förnya siäl och and:
Wänd bort all sorg och smärta/
Medh tine milda hand.

5. Tu Sarons blomster skiöna/
Tu Lilja i grön dahl/
Ach! wärdes siälen kröna
Medh dygder til stort tahl:
Tin nådh lät henne fuchta/
Som dagg vthaf Zion;
At hon må liufligt luchta/
Som roos i Libanon.

6. Wälsigna åhrets gröda/
Och watna tu wårt land:
Gif oss nödtorftig föda;
Wälsigna siö och strand.
Tin fotspor drype af fetma.
Bespisa medh titt Ord/
Och medh thess liufwe sötma/
Oss vppå thenna jord.

Eller som Nette skriver i
http://nettecarlsson.blogspot.se/2012/06/skolavslutning.html?spref=fb
Idag var det då dags. Skolavslutningen med allt det innebär.

Matts har fått jobba hårt inför den. Då blir man trött och behöver vila

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Säg vad du tycker,Du får vara anonym och robotar är också välkomna.