torsdag 2 augusti 2012

Jag hade en dröm

Fullmåne i natt

Jag vaknade med ett ryck, helt panikslagen sätter jag mig upp ,kudden  är  blöt av svett,,,
Jag drömde i natt om att Internet W.W.W. Krashade 2018, själva systemet World wide web förlorade all lagrad information. Det var ett supervirus som förstörde all information från hemsidor, recept, tågtidtabeller, bankärenden till styrsystem, militära uppkopplingar och informationssystem, Det innebar att dom flesta inloggade datorer också krascha

All digital information i t ex och bilder, musik och film som vi kan gå ut och kolla på Förstördes i och med att Internet kraschade... Förintades av ett aggressivt okänt virus som angrepp
Internet är ett jättelikt nätverk av sammankopplade datorer.


World wide web som en del av Internet
World wide web, förkortat WWW, är ett informationssystem som är en del av det världsomspännande datornätverket Internet. Andra delar av och funktioner i Internet är bland annat
 e-post ,  filöverföring, chat eller sökbara databaser.

På WWW har utvecklingen, gått rasande snabbt de senaste åren.
den innehåller idag enorma mängder information, antalet websidor
Det senaste årets mest tydliga utveckling av WWW har varit utvecklingen av servicefunktioner. Att handla mat, beställa cd-skivor och göra sina bankaffärer är exempel på funktioner inom detta område.

1 kommentar:

Säg vad du tycker,Du får vara anonym och robotar är också välkomna.