onsdag 24 maj 2017

Uppsala nya tidning skriver om mitt jobb

UNT skriver i dag
Missnöjet är stort med arbetssituationen på Tallbacksskolan i Månkarbo. Tre av de fem lärare som slutar har alla jobbat i mer än 20 år och lämnar skolan trots att de i grund och botten stortrivs och älskar sitt jobb.
Beskedet att Tallbacksskolans låg- och mellanstadielärare slutar har ruskat om Tierps kommun. Nu vill politikerna se en uppföljning av hur lärarna på kommunens mindre skolor har det.
– I dag tvingas vi göra massor av arbetsuppgifter som ligger utanför själva undervisningen. Vi hinner ju inte vara lärare och det var inte därför jag valde det här yrket, säger läraren Anna Hjelm.
Bristen på hjälp från speciallärare, kuratorer och psykologer gör att de tvingas till ständiga brandkårsutryckningar för att klara undervisningen.
– Skolledningen säger att det finns resurser inom vårt rektorsområde. Men vi har större behov än att någon kommer hit någon gång ibland. Nu tvingas vi ta över varandras lektioner och slå ihop klasser för att frigöra tid för att ta hand om elever med speciella behov eller för möten i trygghetsteamet, säger lärare Eva Britt Persson.
Vad säger skolledningen när ni påtalar problemen?
– Oftast så får vi höra att vi ska lösa det inom vårt arbetslag och att det finns större problem på skolor med fler elever. Många gånger får vi inget svar eller stöd alls. Ledningen för vårt rektorsområde är ny och vi upplever inte att de lyssnar på oss och vad vi behöver, säger Carina Sandström.
Samtidigt ökar trycket på lärarna från flera andra håll. Föräldrar har oftare synpunkter på hur de utför sitt jobb och allt mer ska dokumenteras.
– Vi ska till och med fixa våra egna vikarier. Vi går ofta till jobbet fast vi är sjuka för att det ska fungera. Säger man åt en elev som beter sig illa är risken att vi anmäls för att ha kränkt eleven. Arbetsuppgifterna känns alltmer övermäktiga.
Kenneth Gunnarsson (MP) som är ordförande i utskottet för barn och ungdom vid Tierps kommun ser allvarligt på situationen, men anser inte att det är en fråga om resurser.
– Vi anslår mer pengar till skolan är andra kommuner. Det här handlar mer om hur de fördelas inom rektorsområdena. Men jag anser det är allvarligt när det kommer så tydliga beskrivningar av problemen så jag vill ha en analys av hur det fungerar på mindre skolor som Tallbacksskolan. Grundskolechefen måste titta på det, säger han.
Om lärarna tvingas sköta specialpedagogernas jobb så måste det väl fattas pengar?
– Man kan satsa hur mycket resurser på skolan som helst. Det viktiga är att de hamnar rätt. Mitt budskap är att vi tar det här på stort allvar.
Kenneth Gunnarsson påpekar att kommunen under förra året tillsatte en samordnare för psykologer och kuratorer och fortsätter att utveckla det området.
– Det är en tuff arbetssituation ute på våra skolor, speciellt de mindre. Samtidigt är det svårt att rekrytera specialpedagoger i hela landet, säger han.
Lärarna har dock bestämt sig för att lämna Tallbacksskolan.
Tror ni det är bättre dit ni kommer?
– Vi hoppas det. Men är det så att lärarjobbet ser ut så här överallt så kommer vi att byta yrke, säger Anna Hjelm och Carina Sandström.
Här är en 15 min lång interveju med lärarna på Tallbacksskolan.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Säg vad du tycker,Du får vara anonym och robotar är också välkomna.