torsdag 3 januari 2019

En arme av terrakotta


Vi var till "Dragon Gate" mitt i mellan Tierp och Gävle , vid E4an och fick se en del av den stora terrakottaarmén från Kinas första kejsare, Qin Shi Huang. 8000 soldater, 130 vagnar med 520 draghästar plus 150 stycken kavallerihästar. 

Syftet med soldaterna var att de skulle skydda kejsaren efter hans död. Terrakottaarmén upptäcktes 1974 av en lokal bonde som skulle gräva en brunn. Snart stod det klart att det bonden hittat var något alldeles extra. Ju mer man grävde, desto mer hittade man.

 Det man tog upp ur marken var mycket detaljerade figurer i lera. De föreställde soldater av olika rang och även hästar i naturlig storlek. Terrakottaarmén är mycket gammal. Man började redan år 246 f.kr och arbetet tog flera årtionden i anspråk.

 Kejsare Qin Shi Huang var bara 13 år när han beordrade om bygget.
han hade mycket detaljerade instruktioner. Han var till exempel noga med att alla skulle ha helt unika ansiktsuttryck.神奇
källa http://www.mittensrike.se/gui…/shaanxi/xian/terrakottaarmen/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Säg vad du tycker,Du får vara anonym och robotar är också välkomna.